Prosím přibližte mi víc, co vás zajímá, čemu se chcete věnovat, nebo cokoli bych měla vědět.