Filda

Brněnská filozofická fakulta je pro mě nejen architektonický úkaz, kde se spojilo staré s novým, když k budově z 19. století postavené původně jako chlapecký sirotčinec přibyla v roce 1921 nejprve protilehlá klasicistní budova a v rámci rekonstrukce v roce 2016 ze z provizorních prostor staly plnohodnotné moderní budovy. Z dvorku se stalo útulné nádvoří a filda tak roztáhla křídla.

S fakultou mimo jiné udržoval úzké vztahy hudební skladatel Leoš Janáček, který tu získal čestný doktorát a fakultě ve své závěti odkázal veškerá práva ke svému dílu. Na podzim jsem se tady toulala, hladila kouzelné dochované schodiště a na dvoře to hrálo všemi barvami. 

Fildu mám nerozlučně spojenou i se sametovou revolucí, kde sídlil první studentský stávkový výbor (působilo v něm neobvykle i pár profesorů), a já jim jako středoškolské pískle donesla na podporu čerstvě upečenou bábovku.