Blob

Na zastávce autobusové linky 57 s názvem Loosova v Brně na Lesné chcete vystoupit, i když vlastně nechcete. Ráda jí projíždím a tentokrát jsem ráda i vystoupila. Jen tak. Protože jsem si atmosféru miniverze blobu od pana architekta Kaplického potřebovala pořádně nasát.