Arnoldova vila

Která že je ta nově otevřená vila? No přece Arnoldova! Stavitel Josef Arnold přijel do Brna pracovat koncem 19. století, kdy se po zbourání hradeb mohutně stavěly budouvy zejména v oblastní tzv. Ringstrasse, dle vídeňského vzoru. Svěřena mu byla například výstavba německého gymnázia (dnešní budova JAMU) či protější techniky (dnešní Masarykova Univerzita). 

Na svahu Černých polí se tenkrát pnuly vinice a postavil si tu letní vilku. Pobyl tu jen pár let a pak vila putovala do dalšídch rukou. Přistavovala se a upravovala s prvky secese. Po druhé světové válce se tu uvelebila mateřská školka a vydržela tu celých 60. let. Budova i školka byly zavřeny kvůli havarijnímu stavu. 

Následovalo několik let oprav, které byly letos dokončeny. Rozpačitá jsem tedy hodně ze vzduchotechniky v podkroví. Klimatizační jednotky bych přežila, ale to množství rozvodů oblepených izolepou a křivě namontované spolu s osvětlením namontovaným jako podlehy pod štukové stropy jsem rozdýchávala těžko. Zřejmě mám odlišné estetické cítění než realizátoři. 

Nádherný je litinový radiátor u recepce, dlaždice i zimní zahrada. Doporučuju počkat si, až bude dokončená i zahrada, jinak se připravte na to, že jdete na stavbu.