Bývala to jatka

Bývala tu žlazárna, vážnice i střevárna. Denně se tu porazilo na 1100 prasat a 350 krav. Teď je tu sklad posypové soli, taky dopravních značek nebo parkoviště údržbové techniky. Vítejte v areálu býalých městských jatek, které po přerušení provozu v 90. letech loňského století převzaly Brněnské komunikace. Ty se postaraly o renovaci areálu, za což jim patří dík. Tvárnicovouv dostavbu některých budov však nepovažuju za architektonicky citlivou.

Komplex budov z neomítnutých cihel ve dvou odstínech byl vybudován v roce 1899 podle pojektu Otokara Burgharda a a ferdinanda Abta. V roce 1909 byla dostavěna krásná tržnice, přičemž stavbu řídil mětský stavitel Josef Nebehosteny, stojící i za hlavním nádražím.

Coby pamětník můžu zodpovědně prohlásit, že projít ulicí masnou chtělo silný žaludek a schopnost zatajit dech na hodně dlouho, než to místo minete. O tržnici, která nebyla z hlavního tahu vidět, jsem neměla páru a objevila ji díky akci Open House, která areál o víkendu zpřístupnila.

Areál byl v roce 2016 prohlášen kulturní památkou a je velkou škodou, že město Brno neumí se svými památkami naložit lépe. Unikátní tržnici by tak slušelo jiné využití než být parkovištěm posypových či asfaltových vozů.